Terug naar Werken & Leren

Erkend leerbedrijf

Ko Hartog is een erkend leerbedrijf. In een leerbedrijf maken leerlingen kennis met de praktijk en leren ze wat er van hen verwacht wordt. De erkenning van leerbedrijven gebeurt door kenniscentra van het beroepsonderwijs en bedrijfsleven.

Kenteq

Kenteq verklaart dat de beroepspraktijkvormingsplaatsen van Ko Hartog Elektrotechniek BV door Stichting Kenteq kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor techniek zijn goedgekeurd volgens de kwaliteitscriteria zoals bedoeld in artikel 7.2.10 van de Wet Educatie en Beroepsonderwijs en in artikel 2 en 3 van de Gezamenlijke afspraken leerwerktrajecten VMBO tussen het Ministerie van OCenW en Vereniging COLO. (www.kenteq.nl)

Ecabo

Stichting ECABO erkent Ko Hartog Elektrotechniek BV als leerbedrijf conform de Wet Educatie en Beroepsonderwijs, artikel 7.2.10 lid 1. Door deze erkenning is de organisatie bevoegd om beroepspraktijkvorming voor het middelbaar beroepsonderwijs te verzorgen. (www.ecabo.nl)

In onderstaand overzicht is te zien welke opleidingen (sinds de aangegeven datum) erkenning is verleend.

 

Erkenningen Bouw en infra

 

Erkenningen Economie en administratie

 

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/werken-leren/erkend-leerbedrijf/