Tag: CO2

Ko Hartog reduceert CO2-uitstoot ondanks omzetstijging

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Dankzij alle genomen maatregelen is ondanks de omzetstijging in 2017 de (absolute) CO2 uitstoot sinds het referentiejaar 2014 gedaald met 38 ton. Verwacht wordt dat wegens de uitbreiding van het aantal werklocaties (Tata Steel, Wierden) en de toename van het aantal projecten en het …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/ko-hartog-reduceert-co2-uitstoot-ondanks-omzetstijging/

Intelligente Cloud VRI’s in opkomst in Nederland

Den Haag – In Nederland worden  de komende tijd ruim 1200 verkeersregelinstallaties aangepast tot intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s). De zeven VRI-leveranciers in het Partnership Talking Traffic hebben voor de betrokken wegbeheerders menukaarten gemaakt met hun prijzen en specificaties voor de verschillende onderdelen van een iVRI en het beheer ervan. Harm Jan Mostert, Projectleider Smart Mobility bij …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/intelligente-cloud-vris-in-opkomst-in-nederland/

Ko Hartog realiseert flinke CO2-reductie over 2014

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig haar CO2 uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen. Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat. Inmiddels kan er worden vastgesteld dat Ko Hartog niveau 5 heeft behaald op de CO2-prestatieladder. …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/ko-hartog-realiseert-flinke-co2-reductie-over-2014/

Openbare verlichting Pijnacker-Nootdorp gaat over op LED

De gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp heeft op 21 november 2013 het beleids- en beheerplan openbare verlichting 2014 – 2018 vastgesteld. Verlichting openbare ruimte Openbare verlichting speelt een belangrijke rol bij het inrichten van de openbare ruimte en bij de sociale veiligheid. De woon- en leefsfeer wordt in belangrijke mate beïnvloed door de gekozen lichtkleur en door …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/openbare-verlichting-pijnacker-nootdorp-gaat-over-op-led/