Tag: CO2-reductiedoelstelling

Monitoring Energieakkoord Openbare Verlichting

Den Haag – Rijkswaterstaat monitort de voortgang van de doelstellingen van het energieakkoord voor openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties. Het aandeel zuinige Openbare Verlichting, het aandeel slimme Openbare Verlichting, het aandeel LED-lampen in openbare verlichting, het groeipercentage aan Openbare Verlichting en de elektriciteit besparing worden allemaal in percentage gemonitord. Daarnaast zijn er nog twee andere …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/energieakkoord/

Vernieuwing wagenpark leidt tot meer CO2-reductie

Heiloo – Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Sinds 2014 beschikte Ko Hartog over het hoogste niveau 5 CO2-prestatieladder certificaat om ook CO2  in de keten te kunnen reduceren. Tijdens de audit in 2018 heeft Ko Hartog besloten om van niveau 5 terug te stappen naar niveau 3. Reden hiervoor is dat …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/vernieuwing-wagenpark-leidt-tot-meer-co2-reductie/

Ko Hartog realiseert eerste CO2-reductie

Heiloo – Sinds een half jaar staat het onderwerp CO2 reductie op de agenda bij Ko Hartog. Een belangrijke aanleiding hiervoor is de ambitie om dit jaar niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen. Om dit te realiseren berekenen wij vier keer per twee per jaar onze CO2-footprint.  De doelstelling is om in de periode …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/ko-hartog-realiseert-eerste-co2-reductie/

Ko Hartog op weg naar duurzaam ondernemen

Heiloo – Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent voor Ko Hartog Elektrotechniek BV dat wij werken aan Duurzaam Ondernemen. Ons beleid is daarom gericht op economische prestaties (profit), de sociale kant (people) en de ecologische randvoorwaarden (planet). Wij proberen Duurzaam Ondernemen bij alle bedrijfsbeslissingen na te streven, en ook de kansen te benutten voor een beter …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/ko-hartog-op-weg-naar-duurzaam-ondernemen/