Tag: CO2-reductie

Ko Hartog realiseert flinke CO2-reductie op indirecte emissies

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Sinds 2014 heeft Ko Hartog niveau 5 behaald op de CO2-prestatieladder. Sindsdien is flink wat CO2 gereduceerd wat voornamelijk is gerealiseerd door een dalend kWh-verbruik en het overstappen op groene stroom.     Uit de footprint over het 1e half jaar van 2016 valt …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/ko-hartog-realiseert-flinke-co2-reductie-op-indirecte-emissies/

Ko Hartog goed op weg met CO2-reductie

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2  uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen.  Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat.  Om ook in de keten CO2 te reduceren is in 2014 niveau 5 behaald op …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/ko-hartog-goed-op-weg-met-co2-reductie/

Reduceer de CO2-Footprint van uw gemeente

Heiloo – U wilt de energiedoelstelling voor uw openbare verlichting, zoals afgesproken in het Energieakkoord, halen? Dat betekent naast een forse energiebesparing ook een grote reductie van de CO2 footprint van uw gemeente. Volgens het energieakkoord zullen de einddoelstellingen uit het akkoord in 2020 gerealiseerd zijn. Om te kunnen beoordelen of dit streven daadwerkelijk gehaald gaat …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/reduceer-de-co2-footprint-van-uw-gemeente/

Ko Hartog stapt over op echte groene stroom

Heiloo – Na dit jaar alle verlichting in het hele kantoorpand van Heiloo te hebben vervangen door LED verlichting, stapt Ko Hartog nu ook over op echte groene stroom voor haar locaties in Heiloo en Hoofddorp. Van leverancier NLE (die grijze stroom levert) wordt in december 2015 overgestapt naar Greenchoiche. Ko Hartog stapt niet over …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/ko-hartog-stapt-over-op-echte-groene-stroom/