Tag: CO2-footprint

Ko Hartog reduceert CO2-uitstoot ondanks omzetstijging

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Dankzij alle genomen maatregelen is ondanks de omzetstijging in 2017 de (absolute) CO2 uitstoot sinds het referentiejaar 2014 gedaald met 38 ton. Verwacht wordt dat wegens de uitbreiding van het aantal werklocaties (Tata Steel, Wierden) en de toename van het aantal projecten en het …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/ko-hartog-reduceert-co2-uitstoot-ondanks-omzetstijging/

Ko Hartog realiseert een dalende trend in haar CO2-uitstoot

Heiloo – Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig  haar CO2-uitstoot te reduceren. Een belangrijke aanleiding hiervoor was de ambitie om in 2013 niveau 3 op de CO2-Prestatieladder te behalen.  Dit heeft geresulteerd in het behalen van het CO2 bewust certificaat.  Om ook in de keten CO2 te reduceren is in 2014 niveau 5 behaald …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/1975-2/

Reduceer de CO2-Footprint van uw gemeente

Heiloo – U wilt de energiedoelstelling voor uw openbare verlichting, zoals afgesproken in het Energieakkoord, halen? Dat betekent naast een forse energiebesparing ook een grote reductie van de CO2 footprint van uw gemeente. Volgens het energieakkoord zullen de einddoelstellingen uit het akkoord in 2020 gerealiseerd zijn. Om te kunnen beoordelen of dit streven daadwerkelijk gehaald gaat …

Continue reading

Permanente koppeling naar dit artikel: https://www.kohartog.com/reduceer-de-co2-footprint-van-uw-gemeente/