Toeritdoseerinstallaties (TDI)

Een toeritdoseerinstallatie is een soort van verkeersregelinstallatie die de instroom naar een hoofdweg beperkt en het verkeersaanbod op een homogene wijze in de tijd aanbiedt waardoor schokgolven en turbulentie wordt voorkomen en de doorstroming op de hoofdweg iets verhoogt.  Een toeritdoseerinstallaties worden in het spraakgebruik dikwijls afgekort met TDI.

Ko Hartog installeert en onderhoudt TDI’s voor:

  • Rijkswegen
  • Provinciale wegen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het informatienummer 072 535 35 55 of via onderstaand contactformulier. Gespecificeerde aanvragen kunt u opsturen naar onze afdeling calculatie.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.