Overheid scoort onvoldoende op duurzaam inkopen

De overheid houdt zich niet aan haar beloften om milieubewust in te kopen. Vier jaar geleden is afgesproken dat rijk, provincies, gemeenten en andere overheidsdiensten duurzaamheid voorop zouden stellen bij de inkoop van goederen, diensten en voorzieningen.

Er is nog weinig van terechtgekomen, schrijven zes maatschappelijke organisaties aan de Tweede Kamer. De zes organisaties, waaronder MVO Nederland en VNO-NCW, willen dat de Tweede Kamer bij het kabinet aandringt op een nieuw duurzaam inkoopprogramma met harde afspraken tot 2020. Komende week debatteert de Kamer over het inkoopbeleid.

Kwaliteit is doorslaggevend
“Zolang bij aanbestedingen de prijs doorslaggevend blijft, is duurzaam inkopen een wassen neus”, stellen Marga Hoek (De Groene Zaak) en Hans de Boer (VNO/NCW). “Het gevolg is dat overheden inkopen op lagere kwaliteit en over de hele levensduur hogere kosten maken. Goedkoop is ook hier duurkoop.”
In de Aanbestedingswet van 2012 is vastgelegd dat bij aanbesteden de ‘economisch voordeligste inschrijving’ wordt gehanteerd, waarbij niet alleen prijs, maar ook kwaliteit (duurzaamheid, levensduur) doorslaggevend is. Bij veel overheden ontbreken kennis en ervaring om met die methode te werken, aldus de brief. De organisaties willen een overheidsbrede verankering van duurzaam inkopen.

Decentrale overheden zien nut van CO2-Prestatieladder
Uit een onderliggende Quick Scan van de Groene Zaak blijkt dat alle provincies (behalve Flevoland) de CO2-Prestatieladder inzetten bij aanbestedingen in de grond-, weg en waterbouw. Van de grote gemeenten zetten Utrecht, Rotterdam, Den Haag, Almere en Haarlem de ladder in.

Veel decentrale overheden zien de voordelen van het gebruik van het instrument blijkt uit het rapport. Enkele decentrale overheden vinden de ladder niet onderscheidend genoeg meer omdat veel bedrijven al een certificaat hebben of op het hoogste niveau inschrijven. De Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) is bekend met dit zorgpunt van een aantal opdrachtgevers dat in sommige aanbestedingen er niet langer sprake is van onderscheidend vermogen. Daarom heeft de SKAO samen met opdrachtgevers en brancheorganisaties het afgelopen jaar gewerkt aan Handboek 3.0. Dit nieuwe Handboek moet er voor zorgen dat het onderscheidend vermogen blijft bestaan.

Bron: Trouw & Groene zaak

Reacties zijn gesloten.