Historie

De oprichting in 1928

De geschiedenis van Ko Hartog voert terug naar het jaar 1928, het jaar waarin de naamgever Ko Hartog besluit een eigen bedrijf in de gemeente Alkmaar op te richten. Ko Hartog voert in de beginjaren installatiewerkzaamheden uit in Alkmaar en omstreken, maar hij verkoopt ook wit- en bruingoed. Ko Hartog weet met zijn activiteiten in de regio Alkmaar een goede naam op te bouwen.

In een later stadium besluit de onderneming zich ook te gaan richten op het onderhouden van verkeersregeltoestellen en complete verkeersregelinstallaties. Wanneer zoon Jan het stokje van zijn vader overneemt, worden deze activiteiten voortgezet en uitgebreid. René Etten is in deze periode werkzaam als bedrijfsleider en wordt een enthousiaste voortrekker van de werkzaamheden in de verkeerstechniek.

kohartog Stationsweg

Het bedrijfspand  op de Stationsweg  8-10  te Alkmaar, met daarvoor het wagenpark van het bedrijf en personeel. Gedateerd op 6 juli 1966.

De bedrijfsopvolging

In de jaren zeventig wordt Jan Hartog commandant van de Alkmaarse brandweer en gaat in 1977 het bedrijf over in handen van René Etten. Onder zijn leiding wordt begin jaren tachtig een aanvang gemaakt met de productie van een eigen verkeersregelautomaat. Al snel worden de eerste Ko Hartog verkeersregelinstallaties operationeel in de Alkmaarse regio. Sindsdien zijn er over heel Nederland, met succes, een groot aantal zelf geproduceerde en geïnstalleerde verkeersregelinstallaties operationeel.

Het jaar 1991

Ko Hartog is zijn activiteiten begonnen in de Alkmaarse binnenstad maar door gebrek aan kantoorruimte, magazijn en buitenopslag verhuist Ko Hartog in 1980 naar een locatie aan de Westerweg te Heiloo. Na enige jaren op deze locatie te hebben gewerkt, wordt ook deze locatie door de groeiende activiteiten minder geschikt geacht, en wordt er besloten tot de bouw van een modern bedrijfspand op een nieuw bedrijfsterrein in Heiloo. In 1991 verhuist Ko Hartog naar het nieuwe bedrijfspand aan De Oude Werf 18 te Heiloo waar er tot op de dag van vandaag met plezier wordt gewerkt.

Het bedrijfspand dat in 1991 in gebruik werd genomen

 

Het jaar 2000

Vanaf maart 2000 is René Etten zich gaan oriënteren in de markt omtrent geschikte overnamekandidaten en na een management buy-out zijn er vanaf januari 2001 twee nieuwe ondernemingen ontstaan onder leiding van twee voormalige medewerkers Peter Schavemaker (Ko Hartog Elektrotechniek BV) respectievelijk Lucien Slippens (Ko Hartog Verkeerstechniek BV).

Na de overname per 1 januari 2001, groeit Ko Hartog Elektrotechniek BV onder leiding van Peter Schavemaker gestaag door tot ca. circa 65 medewerkers met, naast de hoofdvestiging in Heiloo, ook locaties in Hoofddorp,  Drachten en Wierden.

Het jaar 2017

Op 7 juli 2017 heeft Peter Schavemaker zijn onderneming overgedragen aan een investeringsmaatschappij. Op 1 mei 2018 werden zijn  directietaken overgedragen aan Bjorn Dielemans die tot die tijd ruim 6 jaar projectleider bij de onderneming was. De dienstverlening, inclusief korte en directe lijnen, is sindsdien onveranderd gebleven.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.