Historie

De oprichting in 1928

De geschiedenis van Ko Hartog voert terug naar het jaar 1928, het jaar waarin de naamgever Ko Hartog besluit een eigen elektrotechnisch bedrijf in de gemeente Alkmaar op Scharloo E 18 op te richten.

Bericht uit de Alkmaarse Courant d.d. 5 mei 1928

Naast de verkoop en reparatie van bruin- en witgoed voert Ko Hartog in de beginjaren ook installatiewerkzaamheden uit in Alkmaar en omstreken.

Alkmaarse Courant 14 maart 1931

Ko Hartog weet met zijn activiteiten in de regio Alkmaar een goede naam op te bouwen als verkoper en reparateur van bruin- en witgoed.

Advertentie uit de Alkmaarse Courant d.d. 14 oktober 1930

De jaren ’30

Ook in de crisisjaren ’30 weet Ko Hartog door regelmatig advertenties te plaatsen in de regionale kranten een vaste klantenkring op te bouwen in de regio Alkmaar.

Advertentie in de Alkmaarse Courant van 1933

In 1934 opent Ko Hartog op Stationsweg 10 te Alkmaar een moderne bruin- en witgoedzaak waar hij naast zijn werkzaamheden als elektrotechnisch installateur ook bruin- en witgoed te verkoopt.

Bericht uit de Alkmaarse Courant van 22 augustus 1934

Alkmaarse Courant 27 augustus 1938

De jaren ’60

In de jaren 60 besluit de onderneming zich ook te gaan richten op het onderhouden van lichtmasten en verkeersregeltoestellen.

Het bedrijfspand  op de Stationsweg  8-10  te Alkmaar, met daarvoor het wagenpark van het bedrijf en personeel. Gedateerd op 6 juli 1966.

Doordat het bedrijf vaak met dezelfde onderhoudsklachten werd geconfronteerd ging Ko Hartog verbeteringen aanbrengen aan de installaties die het bedrijf in onderhoud had.

Oude brandweerwagen wordt ingezet als hoogwerker

Na tien jaar onderhoud aan verkeersregelinstallaties startte Ko Hartog in 1977 een eigen (relais gestuurde) productie van verkeersregelautomaten.

Het hijsen van een verkeersportaal met hijskraan en ladderwagen

De jaren ’70

Wanneer zoon Jan Hartog het stokje van zijn vader Ko Hartog overneemt, worden deze activiteiten voortgezet en uitgebreid.

René Etten is in deze periode werkzaam als bedrijfsleider en wordt een enthousiaste voortrekker van de werkzaamheden in de verkeerstechniek.

Mercedes Hanomag met aangebouwde trapladder

Eind jaren 70 verandert er veel in het bedrijf dat zich steeds meer richt op de verkeerstechniek en verkeersregelautomaten.

De bouw van een verkeersregelinstallatie in de jaren 70

Jan Hartog wordt commandant van de Alkmaarse brandweer waardoor hij steeds minder tijd heeft voor zijn bedrijf

In 1977 gaat het bedrijf over in handen van René Etten. Onder zijn leiding wordt een aanvang gemaakt met de productie van een eigen Ko Hartog verkeersregelautomaat.

De jaren ’80

Begin jaren ’80 wordt de eerste Ko Hartog verkeersregelinstallatie (VRI) operationeel in de regio Alkmaar.

Het bedrijf groeit mee in het snel veranderende verkeersbeeld. Hierdoor heeft ook de ontwikkeling van de verkeersregelinstallaties veel veranderingen ondergaan.

DAF Kraanwagen voor het hijsen van verkeersportalen

Al snel worden de eerste Ko Hartog verkeersregelinstallaties operationeel in de Alkmaarse regio. Sindsdien zijn er over heel Nederland, met succes, een groot aantal zelf geproduceerde en geïnstalleerde verkeersregelinstallaties operationeel.

Het plaatsen van zendmasten onder persoonlijk toezicht van René Etten (rechts)

Door gebrek aan ruimte verhuist Ko Hartog in 1980 naar de Westerweg 198 in Heiloo. De ruimte biedt naast een grote loods ook een kantoor en een buitenopslag.

De loods op de Westerweg in Heiloo met inpandig kantoor

In Heiloo wordt er door Ko Hartog intensief samengewerkt met Beveiliging techniek Alkmaar waardoor ook de beveiligingstechniek werd geïntroduceerd binnen de onderneming.

Advertentie uit de Uitkijkpost Heiloo van 28 januari 1987

De jaren ’90

Na enige jaren op de Westerweg te hebben gewerkt, wordt ook deze locatie door de groeiende activiteiten minder geschikt geacht.

Er wordt besloten tot de bouw van een modern bedrijfspand op een nieuw bedrijfsterrein op De Oude Werf 18 in Heiloo.

Bouwactiviteiten op De Oude Werf waar Ko Hartog zelf de lichtmasten plaatst

In 1991 verhuist Ko Hartog definitief naar het nieuwe bedrijfspand aan De Oude Werf 18 te Heiloo waar er tot het jaar 2020 met veel plezier en passie is gewerkt.

Het bedrijfspand in Heiloo dat in 1991 in gebruik werd genomen

Rene Etten ontwikkelt zichzelf als een groot voorvechter van noviteiten op het gebied van de verkeerstechniek. Zo was Ko Hartog in 1998 één van de eerste leveranciers van zelf ontwikkelde LED-verkeerslicht lampen. Ook ontwikkelde hij software voor verkeersregelautomaten, ontwierp hij wachttijdvoorspellers voor fietsers, lichtmastdetectiesystemen, videodetectiesystemen, mobiele uitleesunits voor verkeerstellers en een interface om met verschillende merken verkeersautomaten te kunnen communiceren.

De eisen op het gebied van kwaliteit, milieu en arbeidsomstandigheden worden steeds strenger. Ook Ko Hartog krreeg te maken met opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat die eisen stellen aan de organisatie en een ISO 9001 kwaliteitscertificaat eisen om werkzaamheden te mogen uitvoeren.

Na de nodige aanpassingen in de organisatie werd het kwaliteitssysteem certificaat uiteindelijk in 1998 behaald en feestelijk uitgereikt.

Uitkijkpost Heiloo van 23 september 1998

Het jaar 2000

Vanaf maart 2000 is René Etten zich gaan oriënteren in de markt omtrent geschikte overnamekandidaten van Ko Hartog.

Na een management buy-out zijn er vanaf januari 2001 twee nieuwe ondernemingen ontstaan onder leiding van twee voormalige medewerkers Peter Schavemaker (Ko Hartog Elektrotechniek BV) respectievelijk Lucien Slippens (Ko Hartog Verkeerstechniek BV).

Ko Hartog in Drachten

Na de splitsing per 1 januari 2001, groeit Ko Hartog Elektrotechniek BV onder leiding van Peter Schavemaker gestaag door tot ca. circa 65 medewerkers met, naast de hoofdvestiging in Heiloo, ook een locatie in Drachten.

Het jaar 2007

Na vele ontwikkelingen en projecten onder het Noordzeekanaal, werd in 2017 besloten ook een locatie in Hoofddorp te openen om met name de regio Haarlemmermeer en later ook Amsterdam te kunnen bedienen.

Ko Hartog Hoofddorp

Het jaar 2008

In 2008 werd het 80 jarig bestaan van Ko Hartog gevierd met bijeenkomsten voor zowel het personeel als alle relaties van Ko Hartog.

Bijzonder was dat naast de burgemeester van Heiloo ook de de voormalige directeuren van Ko Hartog hierbij aanwezig waren.

De drie (voormalig) directeuren (v.l.n.r.) Peter Schavemaker, René Etten en Jan Hartog

Het jaar 2017

Op 7 juli 2017 heeft Peter Schavemaker zijn onderneming verkocht aan een investeringsmaatschappij. Op 1 mei 2018 werden zijn  directietaken overgedragen aan Bjorn Dielemans die tot die tijd ruim 6 jaar projectleider bij de onderneming was.

Ko Hartog Wierden

Ook werd er in dat jaar een nieuwe regio toegevoegd in de landelijke dekking van de onderneming, want naast de regio Noord Holland en Friesland werd middels een nieuwe locatie in Wierden ook de regio Oost toegevoegd aan het werkgebied van Ko Hartog.

Het jaar 2019

Vanwege de te krappe behuizing van de locatie Hoofddorp werd er in 2019 besloten om van Hoofddorp naar een grotere locatie in Vijfhuizen te verhuizen.

Door het toenemend aantal projecten en bijbehorende opslag van materieel en materialen werd de locatie in Hoofddorp te klein en was het een mooie kans om een vrijkomend pand op de Vijfhuizerweg 795 te mogen verhuizen.

Door deze verhuizing kwam Ko Hartog nog beter in de gelegenheid om het werkgebied in Noord Holland ten zuiden van het Noordzeekanaal (en in het bijzonder de gemeente Haarlemmermeer) te bedienen.

Het jaar 2020

Na 30 jaar op De Oude Werf 18 in Heiloo gezeten te hebben, wordt in het jaar 2020 de mogelijkheid geboden om naar een nieuw pand op de Toermalijnstraat in Alkmaar te verhuizen, de stad waar Ko Hartog in 1928 begonnen is met zijn bedrijf.

Het terrein is nagenoeg direct gelegen aan de A9 en is met 5500m2 buitenruimte, 1500m2 magazijn en 600m2 kantoorruimte meer dan geschikt om samen met de locaties Drachten, Vijfhuizen en Wierden een solide weg naar het 100-jarig bestaan van Ko Hartog Elektrotechniek B.V. in 2028 voort te zetten.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.