Historie

De oprichting in 1928

De geschiedenis van Ko Hartog voert terug naar het jaar 1928, het jaar waarin de naamgever Ko Hartog besluit een eigen elektrotechnisch bedrijf in de gemeente Alkmaar op Scharloo E 18 op te richten.

Bericht uit de Alkmaarse Courant d.d. 5 mei 1928

Ko Hartog voert in de beginjaren installatiewerkzaamheden uit in Alkmaar en omstreken. Ko Hartog weet met zijn activiteiten in de regio Alkmaar een goede naam op te bouwen.

Advertentie uit de Alkmaarse Courant d.d. 14 oktober 1930
Advertentie in de Alkmaarse Courant van 1933

In 1934 opent Ko Hartog op het perceel Stationsweg 10 te Alkmaar een bruin- en witgoedzaak om naast zijn werkzaamheden als elektrotechnisch installateur ook bruin- en witgoed te kunnen verkopen.

De verkoop van bruin- en witgoed in 1934

Bericht uit de Alkmaarse Courant van 22 augustus 1934
Het bedrijfspand  op de Stationsweg  8-10  te Alkmaar, met daarvoor het wagenpark van het bedrijf en personeel. Gedateerd op 6 juli 1966.

De jaren 60

In de jaren 60 besluit de onderneming zich ook te gaan richten op het onderhouden van lichtmasten en verkeersregeltoestellen.

Oude brandweerwagen wordt ingezet als hoogwerker

Doordat het bedrijf vaak met dezelfde onderhoudsklachten werd geconfronteerd ging Ko Hartog verbeteringen aanbrengen aan de installaties die zij in onderhoud had. Na tien jaar onderhoud startte Ko Hartog in 1977 de productie van eigen verkeersregelinstallaties.

Het hijsen van een verkeersportaal met hijskraan en ladderwagen

De jaren 70

Wanneer zoon Jan Hartog het stokje van zijn vader Ko Hartog overneemt, worden deze activiteiten voortgezet en uitgebreid. René Etten is in deze periode werkzaam als bedrijfsleider en wordt een enthousiaste voortrekker van de werkzaamheden in de verkeerstechniek.

Mercedes Hanomag met aangebouwde trapladder

Eind jaren 70 verandert er veel in het bedrijf dat zich steeds meer richt op de verkeerstechniek.

De bouw van een verkeersregelinstallatie in de jaren 70

Jan Hartog wordt commandant van de Alkmaarse brandweer. In 1977 gaat het bedrijf over in handen van René Etten. Onder zijn leiding wordt een aanvang gemaakt met de productie van een eigen Ko Hartog verkeersregelautomaat.

De jaren 80

Begin jaren 80 wordt de eerste Ko Hartog verkeersregelinstallatie (VRI) operationeel in de regio van Alkmaar. Het bedrijf is meegegroeid in het snel veranderende verkeersbeeld waardoor de verkeerstechniek veel veranderingen heeft ondergaan.

DAF Kraanwagen voor het hijsen van verkeersportalen

Al snel worden de eerste Ko Hartog verkeersregelinstallaties operationeel in de Alkmaarse regio. Sindsdien zijn er over heel Nederland, met succes, een groot aantal zelf geproduceerde en geïnstalleerde verkeersregelinstallaties operationeel.

Het plaatsen van zendmasten onder persoonlijk toezicht van René Etten (rechts)

Door gebrek aan ruimte verhuist Ko Hartog in 1980 naar de Westerweg in Heiloo. De ruimte biedt naast een grote loods ook een kantoor en een buitenopslag.

De loods op de Westerweg in Heiloo met inpandig kantoor

De jaren 90

Na enige jaren op deze locatie te hebben gewerkt, wordt ook deze locatie door de groeiende activiteiten minder geschikt geacht, en wordt er besloten tot de bouw van een modern bedrijfspand op een nieuw bedrijfsterrein op De Oude Werf 18 in Heiloo.

Bouwactiviteiten op De Oude Werf waar Ko Hartog zelf de lichtmasten plaatst

In 1991 verhuist Ko Hartog definitief naar het nieuwe bedrijfspand aan De Oude Werf 18 te Heiloo waar er tot op de dag van vandaag met plezier wordt gewerkt.

Het bedrijfspand in Heiloo dat in 1991 in gebruik werd genomen

Het jaar 2000

Vanaf maart 2000 is René Etten zich gaan oriënteren in de markt omtrent geschikte overnamekandidaten en na een management buy-out zijn er vanaf januari 2001 twee nieuwe ondernemingen ontstaan onder leiding van twee voormalige medewerkers Peter Schavemaker (Ko Hartog Elektrotechniek BV) respectievelijk Lucien Slippens (Ko Hartog Verkeerstechniek BV).

Ko Hartog in Drachten

Na de overname per 1 januari 2001, groeit Ko Hartog Elektrotechniek BV onder leiding van Peter Schavemaker gestaag door tot ca. circa 65 medewerkers met, naast de hoofdvestiging in Heiloo, ook locaties in Hoofddorp,  Drachten en Wierden.

Ko Hartog Hoofddorp

Het jaar 2008

In 2008 werd het 80 jarig bestaan van Ko Hartog gevierd met bijeenkomsten voor zowel het personeel als alle relaties van Ko Hartog. Bijzonder was dat naast de burgemeester van Heiloo ook de de voormalige directeuren van Ko Hartog hierbij aanwezig waren.

De drie (voormalig) directeuren (v.l.n.r.) Peter Schavemaker, René Etten en Jan Hartog

Het jaar 2017

Op 7 juli 2017 heeft Peter Schavemaker zijn onderneming verkocht aan een investeringsmaatschappij. Op 1 mei 2018 werden zijn  directietaken overgedragen aan Bjorn Dielemans die tot die tijd ruim 6 jaar projectleider bij de onderneming was.

Ko Hartog Wierden

Ook werd er in dat jaar een nieuwe regio toegevoegd in de landelijke dekking van de onderneming, want naast de regio Noord Holland en Friesland werd middels een nieuwe locatie in Wierden ook de regio Oost toegevoegd aan het werkgebied van Ko Hartog.

Erik Lamberts en Cor Mulder zochten en vonden een nieuwe baas in Ko Hartog

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.