Onderhoud Openbare Verlichting Noardeast Fryslân

De gemeenten Noardeast-Fryslân en Dantumadiel stappen over op duurzame straatverlichting. Straatlantaarns van het type SOX zijn inmiddels niet meer leverbaar. Als er dan een lamp kapot gaat, kunnen ze dus niet meer worden vervangen. Daarom worden in deze gemeenten deze armaturen vervangen door LED-armaturen. In vergelijking met de huidige verlichting gaan ledlampen langer mee en verbruiken zij minder energie.

Afgelopen jaren is er op veel plekken al ledverlichting aangebracht, bijvoorbeeld na een herinrichting. Er zijn in de gemeenten Noardeast-Fryslân nog 306 armaturen met SOX-lampen en in Dantumadiel 79. Dit type lamp wordt inmiddels niet meer geproduceerd. De armaturen met deze type lampen zijn eind vorig jaar ook vervangen. Waar dat nodig is wordt behalve de armatuur ook de mast vervangen. De meeste armaturen worden geplaatst op de bestaande mast.

Besparing op energie en onderhoud
De komende jaren wordt naar verwachting ook de rest van alle straatverlichting in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân vervangen door LED. Dat is beter voor het milieu en de portemonnee. Het energieverbruik is 40-60 procent lager. Bovendien gaan de lampen minder snel kapot en gaan dus langer mee. Het is ook gunstig voor de flora en fauna. LED-lampen verspreiden minder licht en ze worden in de nachtelijke uren geleidelijk naar 50% gedimd. Dit betekent dat het licht steeds minder fel brand, naarmate er minder verkeer onderweg is.

Straatlantaarn stuk? Meld het bij de Gemeente Noordeast Fryslan. Een melding doe je telefonisch, via Whatsapp of online. Het contactcentrum van de gemeente zet de melding in werking en de lantaarn wordt gemaakt. In deze video zie je hoe je een melding maakt en hoe de straatlantaarn gemaakt wordt.

Deze video is geproduceerd door Team Kommunikaasje gemeente Noardeast-Fryslân en Stralium Productions

Hoe lang duurt het?

Binnen 5 werkdagen krijgt u een ontvangstbevestiging van de melding. Ernstige problemen lossen we snel op. Minder dringende zaken plannen we in. Geeft u uw e-mailadres of telefoonnummer op bij de melding, dan houden wij u op de hoogte van de voortgang.

Calamiteiten buiten openingstijden

Wilt u een melding doen en kan het niet worden uitgesteld tot de volgende werkdag? Dan kunt u de gemeente ook buiten openingstijden bereiken. Hierbij gaat het om melden van situaties die acuut gevaar voor mens, dier of leefomgeving opleveren, zoals een omgewaaide boom, zware loshangende takken of een gat in het wegdek. 

U kunt hiervoor bellen met het volgende storingsnummer: (06) 515 107 75.

Reacties zijn gesloten.