Nederlandse openbare verlichting is 20% energiezuinig en 23% slim gedimd

Het Energieakkoord is een robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid voor de periode tot 2030. Rijksoverheid, IPO, VNG, Unie van Waterschappen en meer dan veertig andere organisaties hebben zich eraan gecommitteerd om scherpe landelijke doelstellingen na te streven.

In het SER-Energieakkoord staan de volgende doelstellingen genoemd voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s):

  1. 20% energiebesparing bij OVL en VRI’s in 2020 ten opzichte van 2013
  2. 50% energiebesparing bij OVL en VRI’s in 2030 ten opzichte van 2013
  3. 40% van de OVL is voorzien van slim energiemanagement in 2020
  4. 40% van de OVL is energiezuinig in 2020
  5. Rijkswaterstaat past per 2014 in tunnels energiezuinige OVL toe bij nieuwbouw en renovatie waarbij de verlichting wordt vervangen.

Rijkswaterstaat bewaakt de mate waarin de doelstellingen voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties (VRI’s) worden gerealiseerd. Zij vraagt jaarlijks bij elke deelnemer gegevens over OVL en VRI’s op, waarmee een voortgangsrapportage wordt opgesteld. Dyana Loehr van Rijkswaterstaat is coördinator voor bovenstaande doelstellingen voor OVL en VRI’s, zowel voor Rijkswaterstaat als voor gemeenten, provincies en waterschappen. Gemeenten, provincies en waterschappen hebben per e-mail bericht ontvangen over de monitoring.

Lees verder: rwsleefomgeving.nl

Reacties zijn gesloten.