LED-kantoorverlichting resulteert in lagere energiekosten

Sinds 2013 is Ko Hartog actief bezig haar eigen CO2-uitstoot te reduceren. Dit heeft geresulteerd in het behalen niveau 5 op de CO2-Prestatieladder. Inmiddels kan worden vastgesteld dat Ko Hartog (absoluut gezien) 25% CO2 heeft gereduceerd ten opzichte van het referentiejaar 2012.

Het vervangen van de TL-lampen naar LED-lampen in het hoofdkantoor Heiloo heeft voor Ko Hartog in het eerste half jaar van 2015 ten opzichte van het eerste half jaar van 2014 een besparing opgeleverd van 5451 KWh, oftewel 31 KWh (ofwel € 6,40 ) per dag. Derhalve zijn in het eerste half jaar van 2015 de energiekosten in Heiloo gedaald met ongeveer €1.145,-. De meeste besparende maatregelen zijn pas gedurende het eerste jaar ingevoerd. De besparing zou gedurende de 2e helft van 2015 dus nog moeten toenemen.

Ondanks de daling in het stroomverbruik is de totale CO2-uitstoot ten opzichte van de het eerste halfjaar van 2014 gestegen van 143,02 naar 171,61 ton. Dit is ontstaan door een hoger gas- en brandstofverbruik door een het relatief koele voorjaar van 2014 en een toename van het aantal gereden kilometers. Als deze lijn zich doorzet zal er in 2015 een CO2 toename zijn van 53 ton ten opzichte van 2014. Relatief gezien zal deze toename lager zijn gezien de stijging van het aantal personeelsleden in 2015.

Footprint 1e halfjaar 2015

Om het uiteindelijke doel van 20% (5.34 ton/fte) CO2 reductie in 2020 te kunnen bereiken zal er in de loop van het jaar gekeken welke van onderstaande (aanvullende) maatregelen kunnen worden gerealiseerd:

• Het overstappen op een (gecertificeerde) groene stroom leverancier
• Het plaatsen van zonnepanelen op het kantoor Heiloo
• Het verder invoeren van LED-verlichting op de bedrijfsterrein van Heiloo
• De verlichting op de kantoren aanpassen aan de benodigde lichtbehoefte.
• Bij vervanging van het wagenpark rekening houden met de CO2 uitstoot.

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag.

 

Reacties zijn gesloten.