Hartog en Pilkes realiseren in 2022 10% reductie op de CO2-uitstoot ten opzichte van 2021

Hartog en Pilkes hebben ook in 2022 haar doelstellingen gerealiseerd op het gebied van CO2-reductie. In 2022 is totaal ruim 73 ton minder CO2 uitgestoten dan in 2021.

De absolute CO2-uitstoot van alle vestigingen Hartog en Pilkes sinds 2012

Relatieve reductie

Relatief gezien (Ton CO2/milj. euro) heeft er in de totale uitstoot een in 2022 een daling plaatsgevonden van ruim 11% ten opzichte van 2021.

De relatieve reductie van de CO2-uitstoot van alle vestigingen van Hartog en Pilkes sinds 2012

Geplande reductie:

De geplande relatieve reductie (50% reductie ten opzichte van 2012) is in 2022 ten opzichte van 2021 10% beter geweest dan gepland.

Het elektraverbruik (totaal en onderverdeeld per vestiging)

Het gasverbruik is in 2021 ten opzichte van 2022 met ruim 1800 m3 gedaald. Dit is mede te danken aan de relatief warme winter van 2022 maar ook aan het efficiënter omgaan met de thermostaten op de vestigingen.

Het gasverbruik sinds 2012

Het dieselverbruik is in 2022 ten opzichte van 2021 met ruim 25.000 liter gedaald ondanks dat de omzet is gestegen. Dit is deels ontstaan doordat er minder kilometers zijn gereden maar ook omdat er in nieuwe wagens/busjes is geïnvesteerd waarbij tevens oude bussen uit de roulatie zijn gehaald.

Het dieselverbruik sinds 2012

Individuele bijdrage van medewerkers

Het personeel van Ko Hartog & Pilkes wordt gevraagd om:

  • Privéritten met bedrijfswagens zo veel mogelijk te beperken
  • Mee te werken aan het onderzoek om rijgedrag te verbeteren
  • Bedrijfswagens niet onnodig stationair te laten draaien
  • Het “nieuwe rijden” zo veel mogelijk in praktijk te brengen
  • Bij woon-werk verkeer bedrijfswagen om te ruilen voor de fiets 
  • Vaker te carpoolen als je samen op hetzelfde project moet werken

Heb je zelf ook ideeën hoe wij de CO2-uitstoot verder kunnen reduceren?

Mail ons dan via info@hartog-pilkes.nl.

Samen werken aan CO2-reductie

Wij hopen dat we samen deze prestatie op de CO2-ladder vast kunnen houden. Wanneer er nog nieuwe ideeën zijn over de reductie van de CO2 uitstoot horen wij dat graag via de contactpagina op www.hartog-pilkes.nl.

Reacties zijn gesloten.