Ko Hartog reduceert in 2021 het gasverbruik met 50%

Ko Hartog heeft ook in 2021 haar doelstellingen gerealiseerd op het gebied van CO2-reductie. Interessant om te weten is ook dat er als gevolg van de verhuizing van Heiloo naar Alkmaar ruim 50% minder gas is verbruikt. Daarentegen is er wel meer elektra verbruikt als gevolg van dit verminderde gasverbruik.  Omdat  dit 100% groene stroom betreft is er in 2021 totaal ruim 12 ton minder CO2 uitgestoten dan in 2020.

De CO2-uitstoot van alle vestigingen sinds 2012 totaal en gerelateerd aan de omzet

Het gasverbruik

Het gasverbruik in 2021 is van 11.049 m3naar 5.396 m3 (ruim 50%)  gedaald ten opzichte van 2020, ondanks dat het gasverbruik in Drachten en Wierden licht is gestegen en het gasverbruik in Vijfhuizen vrijwel gelijk is gebleven. Dit is voornamelijk het gevolg geweest van de verhuizing van de hoofdvestiging van Heiloo naar Alkmaar waar op restwarmte van de huisvuilcentrale gestookt wordt.

Het gasverbruik (totaal en onderverdeeld per vestiging)

Elektraverbruik:

Ondanks dat het elektraverbruik geen CO2-uitstoot meer oplevert, is het toch interessant om ook naar het elektraverbruik te als zodanig kijken. In 2021 is het totale verbruik gestegen van 38.988 kWh naar 66.181 kWh ondanks dat het verbruik in Wierden is gedaald en het verbruik in Drachten en Vijfhuizen licht is gestegen. De oorzaak van deze grote stijging is (eveneens) de verhuizing van de hoofdvestiging van Heiloo naar Alkmaar waarbij het duurzaam gebouwde pand weliswaar op restwarmte van de huisvuilcentrale stookt maar daarentegen wel extra stroom verbruikt. De pompen van de vloerverwarming en de grote airco’s zijn namelijk grote stroomverbruikers. De verwachting is dat het stroomverbruik in 2022 nog meer zal stijgen vanwege de aangelegde laadpalen op de hoofdvestiging. Deze laadpalen zijn nog niet volledig aangesloten op het stroomnet van de vestiging vanwege het capaciteitsprobleem van netbeheerder Liander in de Boekelermeer. De hoofaansluiting dient hiervoor namelijk verzwaard te worden van 3 x 35A naar 3 x 80A. Door de grote toename van het aantal zonnepanelen, windmolens, warmtepompen en laadpalen in de regio kunnen zij de vraag naar stroom niet altijd meer aan. Het stroomnet raakt op steeds meer plekken vol en het aantal aanvragen voor aanpassingen aan de energieaansluiting neemt enorm toe. Tegelijkertijd is er een groot tekort aan technisch personeel bij Liander.

De aanleg van zonnepanelen zou het netto stroomverbruik van deze vestiging echter weer aanzienlijk kunnen compenseren.  Deze actie is opgenomen in de maatregelenlijst.

Het elektraverbruik (totaal en onderverdeeld per vestiging)

Brandstofverbruik wagenpark:

Het grootse CO2 -uitstoot wordt nog steeds veroorzaakt door het brandstofverbruik van het wagenpark.  Gezamenlijk is er in 2021 1.173 liter minder getankt maar daarentegen zijn er in 2021 ook 20.530 minder kilometers gereden. Het gemiddelde verbruik aan diesel overigens wel weer gedaald van 12,29 naar 10,98 per 100 km.

Het dieselverbruik totaal in liters en totaal per 100 km

Brandstofanalyse

De categorieën bussen met opbouw, bestelwagens en vrachtwagens deden het qua verbruik in 2021 beter dan 2020. Daarentegen is de categorie “bussen” licht gestegen in verbruik. De categorie “bussen” heeft met 48% het grootste aandeel CO2-uitstoot van het wagenpark. In deze categorie zijn de verschillen soms groot. Dit heeft te maken met het rijgedrag van sommige monteurs, maar ook met wat er door bepaalde bussen getrokken wordt aan type aanhangers.  De grootste winst in CO2-reductie is te behalen bij de categorie vrachtwagens en bussen. De verwachting is dat met de komst van een nieuwe Euro 6 hoogwerker het gemiddelde brandstofverbruik verder zal dalen. Het rijden op HVO diesel zal ook de CO2-uitstoot verder verlagen.

Euro 6 logo

Reacties zijn gesloten.