Ko Hartog actief in wegenonderhoud Provincie Noord-Holland

Heiloo – Vier wegenbouwbedrijven kunnen tot en met 2016 (bij verlenging van het contract) de wegen in Noord-Holland onderhouden. Bij de aanbesteding van het werk heeft de provincie het grondgebied verdeeld in zeven percelen. Ooms Construction BV uit Scharwoude won drie percelen. Ko Hartog is hierbij verantwoordelijk voor de openbare verlichting en de verkeersregelinstallaties.

Provincie Noord-Holland is als wegbeheerder verantwoordelijk voor een aantal wegdelen verspreid over de provincie. Ten behoeve van deze aanbesteding is dit beheersgebied onderverdeeld in 7 percelen. Met deze aanbesteding wil de aanbesteder voor elk van deze percelen een opdrachtnemer contracteren die, conform de eisen in de bijgevoegde bestekken en de inhoud van het bij de Inschrijving behorende Plan van Aanpak, verantwoordelijk wordt voor het onderhoud van het betreffende beheersgebied.

Voor alle percelen geldt dat provincie Noord-Holland door middel van het toepassen van zogenaamde overeenkomsten met open posten, het preventief en correctief onderhoud van de wegen zo efficiënt mogelijk wil uitvoeren. Daarnaast wordt van de opdrachtnemers gevraagd de informatie over het areaal te actualiseren, als voorbereiding voor de voorziene transitie naar geïntegreerde prestatiecontracten.

 

Reacties zijn gesloten.