Het Coronavirus: de maatregelen van Ko Hartog (Update 1 juli 2020)

Middels dit bericht willen wij u informeren over de door Ko Hartog getroffen maatregelen inzake het Coronavirus.

De crisis rond dit virus is een crisis zoals de meesten van ons niet eerder hebben meegemaakt en waarvoor ook wij geen standaard protocollen hebben klaarliggen. Gelukkig heeft ons bedrijf de afgelopen tijd een verregaande digitaliseringsslag gemaakt en is het “op afstand werken” voor onze mensen op kantoor en in de uitvoering goed mogelijk, al blijft dit wel behelpen en is dit niet de normaalste zaak van de wereld. Het belangrijkste voor u als relatie is om te weten dat wij zo “normaal” mogelijk onze bedrijfsvoering blijven voortzetten.

Onze eerste prioriteit voor ons is het voorkomen van een besmetting, zowel van ons eigen personeel als iemand die met ons personeel in aanraking is geweest. Om deze reden hebben wij onderstaande maatregelen getroffen welke direct van kracht zijn. Wij hebben er vertrouwen in dat wij gezamenlijk de juiste invulling kunnen geven aan onderstaande maatregelen voor onze locaties in Heiloo, Vijfhuizen, Drachten en Wierden.

  • Alle overige kantoormedewerkers hebben de mogelijkheid om thuis te werken en krijgen daar (als deze er al niet zijn) de faciliteiten voor.
  • Er wordt op minimaal 1m meter afstand gemeenschappelijk geschaft in de kantine en/of schaftkeet.
  • Er worden geen gezamenlijke Kick-offs en/of personeelsbijeenkomsten meer georganiseerd. Toolboxmeetings doen we zo veel mogelijk digitaal.
  • Monteurs reizen zo veel mogelijk met eigen vervoer naar de projectlocaties en niet meer samen in de servicewagen.
  • De magazijnen blijven minimaal bemand zodat leveranties op de gebruikelijke tijden kunnen blijven plaatsvinden. 
  • Personeel wordt geacht persoonlijke hygiënemaatregelen te treffen die door het RIVM worden voorgeschreven.
  • De kantoren, toiletten en werkplekken worden twee keer per dag gereinigd.
  • Personeel met griepklachten (griep-, koorts- of hoestklachten) wordt verzocht contact op te nemen met de directie en in overleg met de arbodienst minimaal twee weken thuis te blijven. Dit geldt voor gezinsleden van personeelsleden die deze klachten krijgen. Ook dan wordt het personeelslid geacht twee weken thuis te blijven

Wij hopen met bovenstaande maatregelen de dienstverlening zo goed mogelijk voort te blijven zetten. Mochten er tussentijds aangescherpte regels komen vanuit de overheid dan zullen wij daar onze maatregelen daar op afstellen en over communiceren met onze relaties.  

Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon van het project of bij ondergetekende.

Bjorn Dielemans

Directeur Ko Hartog Elektrotechniek b.v.

06 446 30 028

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.