Het Coronavirus: de maatregelen van Ko Hartog (Update 4 januari 2021)

Middels dit bericht willen wij u informeren over de door Ko Hartog getroffen maatregelen inzake het Coronavirus.

De crisis rond dit virus is een crisis zoals de meesten van ons niet eerder hebben meegemaakt en waarvoor ook wij geen standaard protocollen hebben klaarliggen. Gelukkig heeft ons bedrijf de afgelopen tijd een verregaande digitaliseringsslag gemaakt en is het “op afstand werken” voor onze mensen op kantoor en in de uitvoering goed mogelijk, al blijft dit wel behelpen en is dit niet de normaalste zaak van de wereld. Het belangrijkste voor u als relatie is om te weten dat wij zo “normaal” mogelijk onze bedrijfsvoering blijven voortzetten.

Onze eerste prioriteit voor ons is het voorkomen van een besmetting, zowel van ons eigen personeel als iemand die met ons personeel in aanraking is geweest. Om deze reden hebben wij onderstaande maatregelen getroffen welke de huidige lockdown van kracht is. Wij hebben er vertrouwen in dat wij gezamenlijk de juiste invulling kunnen geven aan onderstaande maatregelen voor onze locaties in Alkmaar, Vijfhuizen, Drachten en Wierden.

De volgende maatregelen van toepassing:

  • De administratie, calculatie, werkvoorbereiding en directie zullen dagelijks door één persoon per afdeling vertegenwoordigd worden. De rest van het binnenpersoneel werkt vanaf huis.
  • Iedere nevenvestiging wordt door één persoon vertegenwoordigd op kantoor. De rest van het personeel werkt vanuit huis.
  • De uitvoerders werken thuis of op afstand waar het kan
  • Alle monteurs reizen vanuit alle vestigingen alleen naar de werkplek en naar huis.
  • Monteurs komen alleen kortstondig op de vestiging om materialen te halen bij het magazijn.
  • Contactmomenten worden zoveel mogelijk digitaal uitgevoerd (zowel intern als extern).
  • Externen (klanten, leveranciers, relaties) mogen niet fysiek op de vestiging langskomen.
  • Vergaderingen (zowel intern als extern) vinden zo veel mogelijk online plaats.
  • De nadruk blijft liggen op een minimale onderlinge afstand van 1,5 meter en de persoonlijke hygiëne en het dragen van mondkapjes. Hier zijn de nodige voorzieningen voor getroffen.

Uiteraard hopen wij met bovenstaande maatregelen de dienstverlening zo goed mogelijk voort te blijven zetten. Mochten er tussentijds aangescherpte regels komen vanuit de overheid dan zullen wij daar onze maatregelen daar op afstellen en over communiceren naar onze relaties.  

Voor vragen kunt u terecht bij uw contactpersoon van het project of bij ondergetekende.

Bjorn Dielemans

Directeur Ko Hartog Elektrotechniek BV.

072 535 35 55

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.