Erkenning

Sterkin

Ko Hartog is aangesloten bij Sterkin, de Stichting Erkenning Installateurs. Sterkin is op 10 november 2003 ontstaan uit een samenvoeging van EnergieNed (Federatie van Energiebedrijven in Nederland) en Gastec Certification BV.

De belangrijkste taak van Sterkin is het ten uitvoer brengen van de erkenningsregelingen REG en REI. Deze erkenningsregelingen hebben respectievelijk betrekking op gastechnische installateurs en elektrotechnische installateurs. Sterkin is de enige overheidsorganisatie die daadwerkelijk controle uitoefent op de vakbekwaamheid van de installateur, dit in tegenstelling tot andere organisaties.

De kenmerken

Het kenmerk van deze erkenningsregelingen is de opname in het register van Sterkin. Een installateur wordt pas opgenomen in dit register wanneer deze beschikt over aantoonbaar vakmanschap en wanneer deze gekeurde materialen én de juiste (meet)gereedschappen gebruikt. Sterkin controleert steekproefsgewijs of de aangelegde installaties voldoen aan de normen. Door deze controles wordt de kwaliteit van de erkenningen richting klant, maar ook richting overheid, gewaarborgd.


Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.