Eindhoven ondezoekt intelligente straatverlichting

De gemeente Eindhoven onderzoekt de effecten van adaptieve straatverlichting in de buurt Achtste Barrier: slimme LED-straatverlichting die door middel van sensoren reageert op de beweging van weggebruikers in de omgeving. De gemeente werkt in dit onderzoek samen met de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), Philips en partners uit het bedrijfsleven.

“Wij bieden als stad graag een podium voor innovatie en dit onderzoek is voor ons heel interessant. Wij willen graag dat bewoners zich prettig voelen in de openbare ruimte. Intelligente, duurzame straatverlichting draagt daar aan bij en het werkt pas echt goed voor mensen als bewoners bij de ontwikkeling daarvan mee kunnen doen”, zegt Mary-Ann Schreurs, wethouder Innovatie, Cultuur en Openbare Ruimte.

De intelligente straatverlichting zal via sensoren reageren op beweging van auto’s, fietsers en voetgangers volgens voorgeprogrammeerde algoritmen en het lichtniveau van een aantal lampen aanpassen gedurende een bepaalde tijd.

Doel van het onderzoek
“Doelstellingen van het onderzoek zijn een beter inzicht krijgen in de technologie achter adaptieve straatverlichting en de effecten die deze heeft op het energieverbruik en de sociale- en verkeersveiligheid,” zegt prof.dr.ir. Elke den Ouden van de TU/e, programmamanager Brilliant Streets & strategisch directeur van LightHouse, partner van het Intelligent Lighting Institute van de TU/e.

Beleving van bewoners
Er wordt onderzocht hoe bewoners de bestaande en nieuwe straatverlichting beleven.

“De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan de ontwikkeling van innovatieve adaptieve straatverlichtingssystemen”, zegt Bart Claes, Integral Project Manager LED Lighting bij Philips. “We vinden het belangrijk om te horen hoe de buurtbewoners de intelligente straatverlichting beleven op het gebied van lichtkwaliteit alsook de sociale- en verkeersveiligheid.”

Het onderzoeksgebied beslaat een deel van de buurt Achtste Barrier. Een ander deel geldt als referentiegebied. Bewoners van het onderzoeks- en referentiegebied ontvangen in mei, augustus en november 2013 van de TU/e een vragenlijst over de buurtbeleving, sociale veiligheid, verkeersveiligheid en de kwaliteit van de verlichting.

Verloop in fases

  • Deze maand worden de straatlantaarns in de Auvergnelaan, Avrancheslaan, Cotentinlaan en het gedeelte van de Fransebaan tussen de Ardèchelaan en Abbevillelaan vervangen door LED-verlichting. Voor het onderzoek worden de straatlantaarns voorzien van sensoren.
  • In het referentiegebied (De Charentelaan en een gedeelte van de Chamonixlaan) vinden geen aanpassingen aan de straatlantaarns plaats.
  • In de eerste maanden brandt de straatverlichting nog op de reguliere wijze. De sensoren worden gedurende deze periode getest. Om de werking van de sensoren te beoordelen worden op vier plekken camera’s opgehangen. Er worden maatregelen genomen om de privacy van de weggebruikers te beschermen.
  • Van eind augustus tot medio december vindt de besturing van de straatverlichting via de sensoren plaats.
  • Na afloop van het onderzoek in december zal de LED-verlichting weer op reguliere wijze bestuurd worden.11

Bron: Philips Nederland Licht

Reacties zijn gesloten.